Home

English below

Iyengar Yoga Lerarenopleiding

Wij bieden een driejarige lerarenopleiding waarin je leert lesgeven volgens de methode van B.K.S. Iyengar. Je verdiept je in Asana en Pranayama ter voorbereiding op het Introductory Examen van de Iyengar Yoga Vereniging Nederland. Als je slaagt, ontvang je een wereldwijd erkend certificaat.

Wat leer je?

 • Effectief communiceren van kennis
 • Heldere en kernachtige instructies geven
 • Instructies in de goede volgorde plaatsen
 • ‘kijken’ en ‘zien’
 • De juiste volgorde van de asana`s
 • Oefenen in lesgeven
 • Leren hoe je moet corrigeren
 • Jezelf als leraar evalueren
 • De leraar-leerling relatie en de implicaties daarvan

Iyengar Yoga Teacher Training

We offer a 3-year teacher training course, preparing you to teach according to the method of B.K.S. Iyengar. You will deepen your knowledge and experience of Asana and Pranayama to prepare for the Introductory Exam of the ‘Iyengar Yoga Vereniging Nederland’. If you pass this exam, you will receive a certificate that is acknowledged worldwide . 

What will you learn?

 • To communicate knowledge effectively
 • To use clear and concise instructions
 • To sequence your instructions appropriately
 • To ‘look’ and ‘see’
 • To sequence asanas well
 • To practice teaching
 • To give hands-on adjustments
 • To evaluate yourself as a teacher
 • About the student-teacher relationship and the implications of that relationship.