Praktische informatie

English below.

De opleiding bestaat uit 20 studiedagen per studiejaar.
De lestijden zijn van 12.30 -18.00 uur:
12.30-15.30 Asana`s
15.30-16.30 Lunch en theorie
16.30-18.00 Praktijkgedeelte lesgeven of Pranayama en restorative asana’s

Het theoretische deel wordt ook begeleid door Nanda en Hiske (soms kan er een gastleraar zijn) en is op basis van zelfstudie. Voor het verkrijgen van de noodzakelijke kennis om examen te kunnen doen zullen er leesopdrachten en opdrachten voor zelfstudie worden verstrekt. Om die goed uit te kunnen voeren, dien je enig gemak te hebben in het lezen van Engels. Sommige teksten zijn wel in het Nederlands beschikbaar.

Studiebelasting

De studiebelasting van de opleiding bestaat uit gemiddeld 10- 15 uur per week:

  1. Het zelf-oefenen van Yoga asana`s en pranayama`s; 1 a 1/12 uur per dag
  2. Het volgen van 1 a 2 lessen per week van een gecertificeerde Iyengar docent
  3. Het volgen van de Teacher Training weekeinds
  4. De studiebelasting voor het theoretische gedeelte van het examen kan individueel sterk verschillen afhankelijk van de voorkennis en de intellectuele capaciteiten en ook het gemak waarmee men de Engelse taal beheerst.

Locatie

Basislocatie van de opleiding:

iYoga Utrecht
Minrebroederstraat 23
3512 GS Utrecht

Kosten

Kosten van de opleiding: € 1125,-
Studiekosten van boeken t.b.v. het theoretische deel, zijn daarbij niet inbegrepen.
Maximaal aantal deelnemers: 20
Het is tevens mogelijk voor studenten die interesse hebben om hun kennis en ervaring van Iyengar Yoga te verdiepen om -indien er plaats is- deel te nemen op basis van: 1 weekend  € 125,- of 1 losse dag € 70,-. Dit is geen opleiding die kan leiden tot een aanbeveling voor het Introductory examen.

Practical Information – English

The training consists of 20 days per study year.
Class times are from 12.30-18.00:
12.30-15.30 Asana practice
15.30-16.30 Lunch and theory
16.30-18.30 Practice teaching or Pranayama and Restorative asanas

Nanda and Hiske will also teach the theory part (we can sometimes invite a guest teacher) and is based on self-study. To gain the knowledge you need to do the final exam we will give you reading assignments and study assignments. To be able to do these assignments, you need to be able to understand written English. Some texts are available in Dutch.

Study Hours

We estimate that, on average, you will need between 10-15 hours a week for study:

  1. Practice of Asana and Pranayama at home (between 1 and 1 1/2 hour per day)
  2. Following 1 or 2 classes a week with a certified Iyengar yoga teacher
  3. Following the Teacher Training weekends
  4. The theory hours may differ greatly, depending on previous knowledge, intellectual capacities and the ease of reading in English

Location

The weekends will be at:

iYoga Utrecht
Minrebroederstraat 23
3512 GS Utrecht

Costs

Teacher training fee: € 1125,-
Not including books for the theory part. 
Maximum number of participants: 20
It is possible – provided that there is space – for students interested to deepen their knowledge and experience of Iyengar Yoga, to participate in separate days or weekends, based on: 1 weekend  € 125,- or 1 day € 70,-. This is not a training program that can lead to a recommendation for the Introductory exam. 

 

Advertisement