Wie zijn wij?

English below

Nanda Peek heeft een Senior Intermediate III Certificaat. Nanda iNandas medeoprichter van het Iyengar Yoga Instituut en de Iyengar Yoga Lerarenopleiding in Amsterdam, waar zij les gaf en de school managede t/m 2002. Zij bestudeerde tevens Zen Boeddhisme, Jnana Yoga en Psychologie en werkte als coach mediator NMI van 2005 t/m 2010. Sinds 2012 is zij opnieuw actief als de Iyengardocent ‘die kruipt in de huid van’ de beginnende t/m de gevorderde leerling.  Zij studeert ieder jaar een maand in Poona aan het Iyengar Instituut, voor haar nog steeds het mekka van de yoga. Daarnaast is zij bevoegd en begaafd in het geven van de zogenaamde medische- of therapeutische Iyengar yogasessies, waarbij één op één gewerkt wordt aan de behandeling van klachten.

hiskeHiske van der Meulen is opgeleid in Amsterdam door Clé Souren, Charles Hond en Annemieke Post, en gecertificeerd op Junior Intermediate III-niveau. Toen BKS Iyengar in Moskou lesgaf reisde ze daarheen, en ze studeert regelmatig aan het Iyengar Instituut in Pune. Ook volgde ze een 3-jarige cursus in therapeutische toepassingen van Iyengar yoga bij Stephanie Quirk. Hiske heeft samen met Claas Hille een studio in de binnenstad van Utrecht: iYoga Utrecht.

Who are we?

Nanda Peek has a Senior Intermediate III Certificate. Nanda iNandas co-founder of the Iyengar Yoga Institute and the Iyengar Yoga Teacher Training in Amsterdam, where she taught and managed the institute until 2002. She also studied Zen Buddhism, Jnana Yoga and psychology and worked as a coach and mediator NMI from 2005 until 2010. Since 2012 she is teaching Iyengar Yoga again, and has the ability to teach beginners and experienced students alike. She studies regularly in Pune at the Ramamami Iyengar Memorial Yoga Institute, for her still the ‘Mecca of yoga’. She is also qualified and talented to teach the so-called medical or therapeutic Iyengar Yoga classes, in which we work one-to-one on a specific issue or injury. 

hiskeHiske van der Meulen was trained in Amsterdam by Clé Souren, Charles Hond and Annemieke Post, holds a Junior Intermediate III-certificate. When BKS Iyengar taught in Moscow she traveled there to study with him, and she goes regularly to the RIMYI in Pune. She also followed a 3-year course in therapeutic applications of Iyengar Yoga with Stephanie Quirk. Together with Claas Hille, Hiske owns a studio in the center of Utrecht: iYoga Utrecht.

Advertisement