Voor wie is de opleiding?

English below

Toelatingseisen:

 • Een inschrijvingsformulier insturen (Inschrijfformulier Iyengar Yoga Lerarenopleiding 2016-2017); de kosten voor de inschrijving zijn € 25,-. Email je formulier naar nandapeek@gmail.com of hiske@iyogautrecht.nl.
 • Lid zijn van de Iyengar Yoga Vereniging Nederland.
 • Minimaal 3 evaluatielessen volgen (indien je niet eerder bij Nanda of Hiske op les bent geweest), en een evaluatiegesprek hebben. De docenten beslissen over jouw deelname, hun mening is bindend.
 • Voorafgaand aan de opleiding 2-3 jaar op regelmatige basis bij een Iyengar gecertificeerde leraar lessen hebben gevolgd.
 • Een eigen oefenpraktijk (zelf thuis oefenen) hebben, inclusief kop- en schouderstand.
 • Als toekomstig leraar vragen wij dat je gepassioneerd bent over Iyengar Yoga en toegewijd wilt zijn om Iyengar Yoga met anderen te delen.

Het gevolgd hebben van de opleiding leidt niet automatisch tot een aanbeveling voor het examen. De aanbevelende leraren beslissen of de kandidaat klaar is om examen te doen. Indien de aanbevelende leraren de kandidaat nog niet klaar achten om examen te doen, krijgt deze een uitleg over de motivatie van hun beider beslissing, zodat hij zich beter kan voorbereiden op een volgend examen. De beslissing van de aanbevelende leraren is bindend.

NB: hier ook de Klachtenregeling Iyengar Yoga Lerarenopleiding.

Requirements for participants:

 • Send a registration form (Inschrijfformulier Iyengar Yoga Lerarenopleiding 2016-2017); registrations costs are € 25,-. Email your form directly to nandapeek@gmail.com or hiske@iyogautrecht.nl.
 • Be a member of the Iyengar Yoga Vereniging Nederland.
 • Follow a minimumm of 3 evaluation classes (if you have not been to classes with Nanda or Hiske before), and have an evaluation meeting. The teachers will decide if you are ready to participate, and their decision is final. 
 • Before starting the training program you have to have been taking regular classes with a certified Iyengar Yoga teacher for a minimum of 2-3 years.
 • Have a home practice, including head- and shoulderstand. 
 • As a future teacher you have to be passionate about Iyengar Yoga and dedicated to share Iyengar Yoga with others. 

Following the teacher training days will not automatically lead to a recommendation for the exam. The recommending teachers will decide if the candidate is ready for the exam. If the recommending teachers think the candidate is not ready yet, the candidate will get a motivation and explanation about this decision, so he/she can be better prepared for a future exam. The decision of the recommending teachers in this matter is final.

Advertisement